Aktuality

VII. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

S radosťou Vás pozývame na ďalší ročník spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý sa bude konať 18.5.2024 v Bratislave na tému „Hlad ako fenomén v psychoterapii. Keď duša nemá dosť.“

5. európsky kongres existenciálnych terapií

V dňoch 24. 5. - 25. 5. 2024 sa bude konať 5. európsky kongres existenciálnych terapií s názvom "Budovanie mostov" v Istanbule - meste, kde mosty prepájajú kontinenty, kde sa stretáva more s pevninou, história so súčasnosťou a budúcnosťou. Konferencia má ambíciu priniesť zjednotenie a dialóg v čase celosvetového napätia. Registrácia na konferenciu je už spustená, program bude oznámený v nasledujúcich týždňoch. Časť programu bude možné absolvovať aj online.

Viac informácií na stránke kongresu.

Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

Dňa 14. 6. 2024 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia. Možnosti psychoterapie priblížime špecificky aj z pohľadu existenciálnej analýzy.

Workshop bude čiastočne zážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Úvod do psychoterapeutickej práce s deťmi a dospievajúcimi

Pozýváme Vás na praktický seminár "Úvod do psychoterapeutickej práce s deťmi a dospievajúcimi". Seminár sa uskutoční - 29. 6. a 30. 6. 2024 v Bratislave.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Archív podujatí

Archív predošlých podujatí