Aktuality

Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy.

V dňoch 18. - 19. 11. 2023 sa v Bratislave uskutoční seminár "Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy".

Terapeutické techniky existenciálnej analýzy pri práci s úzkosťou, depresiou a vyhorením. Kazuistický seminár

Dňa 01. 12. 2023 sa v Bratislave bude konať kazuistický seminár určený na prehĺbenie poznatkov o terapeutických východiskách pri práci s klientmi s úzkostnými poruchami, depresiou a vyhorením. Na seminár sa môžu hlásiť záujemcovia, kt. už absolvovali akékoľvek (aj krátkodobé) vzdelávanie (výcvik, workshop, seminár) realizované SLEA Slovensko.

VII. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Srdečne Vás pozývame na VII. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorého témou bude Hlad ako fenomén v psychoterapii. Konferencia sa uskutoční 18.5.2024 na Paneurópskej vysokoškolskej škole, Tomášikova 20, Bratislava. Viac info už čoskoro, tešíme sa na Vašu účasť.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Archív podujatí

Archív predošlých podujatí