Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu. Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Workshopy sa venujú témam z rôznych oblastí, napr.:

Psychohygiena a rozvoj osobnosti

 • Zmena a podmienky pre ňu v každodennom živote.
 • Syndróm vyhorenia.
 • Hranice v živote.
 • Koľko musím – koľko chcem?

Existenciálna analýza a jej špecifické témy

 • Úvod do existenciálnej analýzy.
 • Ako žiť zmysluplný život.
 • Vzťah k sebe.
 • Hodnoty.
 • Človek v dialógu – vzťah človeka k svetu.

Psychoterapia (s dôrazom na existenciálne-analytickú terapiu)

 • Strach a úzkostné poruchy.
 • Depresia.
 • Zásady terapeutickej práce s traumatizovaným klientom.
 • Hranice v psychoterapii.
 • Poruchy osobnosti.
 • Práca so suicidálnym klientom.


Lektori workshopov sú psychoterapeuti pracujúci metódou existenciálnej analýzy.

V prípade záujmu o konkrétnu tému sledujte našu webstránku pre zistenie termínu konania. S väčšími uzavretými skupinami záujemcov sa môžeme dohodnúť na konkrétnom termíne konania, príp. prispôsobiť obsah a dĺžku workshopu potrebám skupiny. 

V prípade záujmu sa nám prosím ozvite na info@slea.sk.