Úvod do psychoterapeutickej práce s deťmi a dospievajúcimi

Pozýváme Vás na praktický seminár "Úvod do psychoterapeutickej práce s deťmi a dospievajúcimi". Seminár sa uskutoční - 29. 6. a 30. 6. 2024 v Bratislave.

Na seminári sa spoločne pozrieme na špecifiká a úskalia psychoterapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom. Prejdeme si, ako môže prebiehať prvé stretnutie s rodičom a dieťaťom a ako správne nastaviť kontrakt a vtiahnuť dieťa a rodiča do procesu psychoterapie. Podrobnejšie si priblížime prácu s dospievajúcim klientom a najčastejšie psychické ťažkosti, s ktorými do praxe psychoterapeuta prichádza (sebapoškodzovanie, suicidálne myšlienky, PPP, neistoty v pohlavnej identite a orientácii a iné). Prejdeme si niektoré účinné projektívne techniky pri práci s detským klientom. Budeme venovať pozornosť tomu, ako ísť cez hru a tvorivosť hlbšie k emóciám dieťaťa a podporiť ho v ich vyjadrení a integrácii. Na seminári bude priestor na zdieľanie vlastných skúseností, na vaše otázky i kazuistiku. Seminár je určený pre absolventov a frekventantov výcvikov SLEA, ktorí pracujú s deťmi a dospievajúcimi, alebo majú s nimi chuť začať pracovať a zatiaľ nenabrali odvahu. Taktiež je určený pre kolegov, absolventov iných výcvikov, ktorých zaujíma práca s deťmi a dospievajúcimi.

Seminárom vás bude sprevádzať:

Mgr. Katarína Šurdová
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Štúdio Jakaí, Bakošová 1, Bratislava – Lamač

Termíny seminára:

29. 6. 2024   09:00 – 17:00

30. 6. 2024   09:00 – 14:00

(organizátor zabezpečí malé občerstvenie, obed v sobotu je vo vlastnej réžii)

Maximálny počet účastníkov seminára je 20. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok:

  • zaplatený do 31. 5. 2024:  155 € 
  • členovia SLEA Slovensko, členovia SKP a SPS, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia:  140 € 
  • zaplatený po 31. 5. 2024:  180 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte: 032024

Do poznámky napíšte meno účastníka.

Uhradené účastnícke poplatky sa vracajú v prípade, ak sa seminár neuskutoční z dôvodov na strane SLEA Slovensko. V iných prípadoch alebo z iných dôvodov účastník nemá právo na vrátenie zaplateného poplatku. V prípade nemožnosti zúčastniť sa seminára môžete namiesto seba poslať náhradníka.