Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Akreditované vzdelávanie v CPČ psychoterapia

Dlhodobé vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár a psychológ.

Vzhľadom na platnosť opatrenia MZ SR z 1.12.2022 č. S20737-2022-OL, kt. sa ustanovuje minimálny štandard pre CPČ psychoterapia, sa SLEA Slovensko bude snažiť o rozšírenie povolenia o akreditácii aj pre zdravotnícke povolanie logopéd, liečebný pedagóg a ošetrovateľ (Mgr. v študijnom odbore ošetrovateľstvo).

Na jeseň 2023 otvárame dve nové výcvikové skupiny - jednu povedie  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a druhú MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Vzdelávanie bude prebiehať v okolí Bratislavy.

Existenciálna analýza a logoterapia pre pomáhajúce profesie

SLEA Slovensko otvára dlhodobý program v existenciálnej analýze a logoterapii, ktorý je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách mimo rezort zdravotníctva.

Na jeseň 2023 otvárame dve nové výcvikové skupiny - jednu povedie  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a druhú MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Program bude prebiehať v okolí Bratislavy.

Úvod do terapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom. Kazuistický seminár

Pozýváme Vás na praktický seminár "Úvod do terapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom". Kazuistický seminár sa bude skladať z troch stretnutí - 11. 3., 29. 4. a 10. 6. 2023 v Bratislave.

Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii

Dňa 27. 5. 2023 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom "Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii."

Terapeutické techniky existenciálnej analýzy pri práci s rôznymi osobnostnými dynamikami. Kazuistický seminár

Dňa 16. 6. 2023 sa v Bratislave bude konať kazuistický seminár určený pre účastníkov predchádzajúcich workshopov o hraničnej, narcistickej, histriónskej a závislej poruche osobnosti, na ktoré svojim obsahom bude nadväzovať. Na seminár sa taktiež môžu prihlásiť frekventanti/absolventi výcviku v EA a LT.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Archív akcií