Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Akreditované vzdelávanie v CPČ psychoterapia

Dlhodobé vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár a psychológ.

Vzhľadom na platnosť opatrenia MZ SR z 1.12.2022 č. S20737-2022-OL, kt. sa ustanovuje minimálny štandard pre CPČ psychoterapia, sa SLEA Slovensko bude snažiť o rozšírenie povolenia o akreditácii aj pre zdravotnícke povolanie logopéd, liečebný pedagóg a diplomovaná zdravotná sestra / ošetrovateľ.

Na jeseň 2023 otvárame dve nové výcvikové skupiny - jednu povedie  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a druhú MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Vzdelávanie bude prebiehať v okolí Bratislavy.

Existenciálna analýza a logoterapia pre pomáhajúce profesie

SLEA Slovensko otvára dlhodobý program v existenciálnej analýze a logoterapii, ktorý je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách mimo rezort zdravotníctva.

Na jeseň 2023 otvárame dve nové výcvikové skupiny - jednu povedie  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a druhú MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Vzdelávanie bude prebiehať v okolí Bratislavy.

Úvod do terapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom. Kazuistický seminár

Pozýváme Vás na praktický seminár "Úvod do terapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom". Kazuistický seminár sa bude skladať z troch stretnutí - 11. 3., 29. 4. a 10. 6. 2023 v Bratislave.

Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy.

V dňoch 25. - 26. 3. 2023 sa v Bratislave uskutoční seminár "Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy".

VI. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

VI. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie na tému „Smysl pro humor v psychoterapii. Uzdravení, odlehčení a coping.“ sa bude konať 1. 4. 2023 v Emauzském opatství v Prahe. Viac info na stránke SLEA CZ.

Nenávidím ťa – neopúšťaj ma! Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti.

Dňa 28. 4. 2023 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom "Nenávidím ťa – neopúšťaj ma! Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti".

Strach ako existenciálna výzva

GLE International pozýva na konferenciu "Strach ako existenciálna výzva", ktorú organizuje vo Viedni v termíne 30.4. - 1.5.2023. Viac informácií na stránke konferencie.

3. svetový kongres existenciálnych terapií

V dňoch 3. 5. - 6. 5. 2023 sa v Aténach bude konať 3. svetový kongres existenciálnych terapií. Viac informácií na stránke kongresu.

Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii

Dňa 27. 5. 2023 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom "Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii."

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Archív akcií