Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

5. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie s témou: "Svet sa zmenil. A čo na to psychoterapia?"

S radosťou Vás pozývame na ďalší ročník spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý sa bude konať 30. 4. 2022 v Bratislave na tému „Svet sa zmenil. A čo na to psychoterapia?“.

Po dvoch rokoch pandémie, ktorá zasiahla snáď všetky oblasti života, sa musíme postaviť realite vojny v Európe a utrpeniu, ktoré prináša. Pandémia, utečenecká kríza a ozbrojený konflikt blízko našich hraníc zasahujú aj do psychoterapeutického procesu. Menia sa strachy, potreby a hodnoty našich klientov, ale aj nás psychoterapeutov. Mení sa rámec našej práce, ako aj pohľad na psychoterapiu a jej legislatívne ukotvenie. Pozývame Vás, aby sme sa spoločne na tieto zmeny pozreli, zdieľali skúsenosti a preskúmali možnosti, ktoré nám táto doba prináša.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu.

Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Archív akcií