Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení pre výkon odbornej praxe

SLEA Slovensko má uzatvorenú zmluvu o odbornej praxi s týmito zdravotníckymi zariadeniami:

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

PhDr. Martina Bačová, Ambulancia klinickej psychológie
Rustaveliho 10A, 831 06 Bratislava

VEJTUSAN - súkromné zdravotnícke zariadenie
Teslová 26, 821 02 Bratislava

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, psychiatrické odd.
Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

Klinika duševného zdravia, s.r.o.
Zochova 6-8, 811 03 Bratislava