Termíny stretnutí výcvikovej skupiny č. 4

5.10. – 6.10.2023
7.12. – 9.12.2023

1.2. – 3.2.2024
14.3. – 16.3.2024
25.4. – 27.4.2024
13.6. – 15.6.2024
26.9. - 28.9.2024
21.11. - 23.11.2024
16.1. - 18.1.2025
13.3. - 15.3.2025
10.4. - 12.4.2025
15.5. - 17.5.2025