Existenciálna analýza a logoterapia pre pomáhajúce profesie

SLEA Slovensko otvára dlhodobý program v existenciálnej analýze a logoterapii, ktorý je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách mimo rezort zdravotníctva.

Na jeseň 2023 otvárame dve nové výcvikové skupiny - jednu povedie  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a druhú MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Program bude prebiehať v okolí Bratislavy.

Dlhodobý program v existenciálnej analýze a logoterapii je určený záujemcom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, so záujmom o vlastný rozvoj, ktorí si chcú rozšíriť poznatky o fenomenológii existenciálnej analýzy a jej praktickom využití pri práci s trpiacim človekom, ako aj poznatky z oblasti logoterapie a jej využitia pri poradenskej práci v otázkach zmyslu v živote.

Lektorky:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
detská psychiatrička a certifikovaná psychoterapeutka

Koterapeutky:

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Hana Šándorová
psychologička a psychoterapeutka

Ďalšie informácie:

 
V prípade otázok a nejasností kontaktujte Mgr. Petru Čurdovú: vycvik@slea.sk