PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka vzdelávania v EA

www.petraklastova.sk
petra.klastova@gmail.com
0905 105 344
Jozefská 12, Bratislava

Zameranie

  • individuálna sebaskúsenosť a supervízia v rámci psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze
  • individuálna psychoterapia pre dospelých
  • párová terapia
  • psychologické poradenstvo
  • psychologická diagnostika