PhDr. Martina Bačová

Klinická psychologička, psychoterapeutka

www.psychologickesluzby.sk
Bratislava

Zameranie

Individuálna psychoterapia pre deti a dospelých so zameraním na liečbu úzkostných porúch, špecifických fóbii, OCD, depresie, porúch príjmu potravy, zvládanie náročných životných situácii, práca s traumou, párová terapia, poradenstvo v oblasti výchovy