Mgr. Katarína Šurdová

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka

www.psychoterapia-ba.sk
ba.psychoterapia@gmail.com
0948 704 818
Heyrovského 6, 84103 Bratislava

Zameranie

  • individuálne poradenstvo a terapia pre dospelých
  • detská psychoterapia, poradenstvo pre rodičov
  • poradenstvo v náročných životných situáciách
  • poradenstvo pre rozvoj osobnosti
  • poradenstvo pre rodičov detí s postihnutím