Mgr. Jana Holienková, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou

holienkova.jana@gmail.com 0908 174 812 Rustaveliho 10/A, zvonček Psychologickesluzby.sk, 1. poschodie, Bratislava - Rača

Zameranie

  • individuálne poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
  • poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja
  • poradenstvo v náročných životných situáciách
  • terapeutická práca s psychickou traumou