Zamilovanosť, blízkosť, intimita - a problémy s nimi súvisiace. Pohľad existenciálnej analýzy na sexualitu v terapeutickom procese.

Pozývame Vás na sériu troch na seba nadväzujúcich workshopov týkajúcich sa sexuality v procese psychoterapie, ktoré sa uskutočnia v termínoch 7. 3., 19. 9. a 20. 9. 2020 v Bratislave.

Pozornosť budeme venovať vývinovým aspektom ľudskej sexuality od detstva až po dospelosť, ako aj najčastejším problémom, ktoré klienti prinášajú do terapie v súvislosti so svojou sexualitou. Spolu sa pozrieme na to, ako vo vzťahu dvoch ľudí vzniká zamilovanosť, blízkosť a intimita, a čo ich vzniku či udržaniu najčastejšie bráni. Priblížime si ako vyzerá zamilovanosť či blízkosť u ľudí s rozličnými osobnostnými dynamikami, a čo sa môže stať, ak sa zamiluje klient či terapeut.

Workshopy sú určené kolegom so záujmom o psychoterapiu – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

 

Lektorky vzdelávania:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Bratislava

Trvanie workshopov:

sobota 09:00 – 17:00

Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.

Maximálny počet účastníkov workshopov je 24. Prihlásenie je možné iba na všetky 3 workshopy spolu.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Miesto na vzdelávacej aktivite Vám bude zarezervované až po uhradení účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok za 3 workshopy:

  • 190 € (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS a SKP, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 175 €)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol uveďte 012020, do poznámky napíšte meno účastníka.

Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú. V prípade nemožnosti zúčastniť sa vzdelávacej aktivity môžete za seba poslať náhradníka. Z dôvodu nadväznosti jednotlivých workshopov a skupinovej dynamiky je náhradníka možné nahlásiť najneskôr pred začiatkom prvého z workshopov (nie už počas rozbehnutého vzdelávania).

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.