Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

Dňa 16. 11. 2019 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia. Možnosti psychoterapie priblížime špecificky aj z pohľadu existenciálnej analýzy.

Workshop bude čiastočne zážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.

 

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov

Trvanie workshopu:

16. 11. 2019   09:00 – 17:30

Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.

Maximálny počet účastníkov workshopu je 24. V prípade malého počtu záujemcov povedie workshop z organizačných dôvodov iba jedna z lektoriek a miesto konania môže byť zmenené na iné v rámci Bratislavy (Bratislava – Staré Mesto).

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 8. 11. 2019:  60 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS a SKP, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

  • zaplatený po 8. 11. 2019:  70 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 062019, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.