Vzťah ako účinný faktor psychoterapie. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta.

Workshop bol z organizačných dôvodov zrušený.

Dňa 25. 11. 2017 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Vzťah ako účinný faktor psychoterapie. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta.

Vzťah medzi klientom a terapeutom je považovaný za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok psychoterapie. Na osobnosť terapeuta sú kladené viaceré nároky súvisiace s jeho odbornosťou, dodržiavaním hraníc, empatiou a emocionalitou. V rámci workshopu sa pozrieme na to, ako tieto kvality môžu terapeuti rozvíjať, a kde sa v tomto procese rozvoja stretávajú s ťažkosťami. Samostatná pozornosť bude venovaná úskaliam vzťahu medzi terapeutom a klientom.

Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným i špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov. Počas workshopu budeme striedať teoretické vstupy so zážitkom na sebe.

Workshop bol z organizačných dôvodov zrušený.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov

Trvanie workshopu:

25. 11. 2017   09:00 – 17:30

(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Maximálny počet účastníkov workshopu je 18. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 20. 11. 2017:  60 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

  • zaplatený po 20. 11. 2017:  70 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 06-2017, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.