Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému

V dňoch 13. – 14. 1. 2017 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému.

Vzťah k sebe samému je základom, na ktorom budujeme ostatné medziľudské vzťahy, a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje aj naše vnímanie sveta. To, ako sami seba prežívame, ako sa k sebe správame, ako so sebou zaobchádzame, akým tónom so sebou hovoríme, a čo sami od seba očakávame – to všetko určuje kvalitu nášho vzťahu k sebe samým. Byť sám so sebou v bezpečí, tešiť sa zo svojho života, rozvíjať a oceňovať vlastnú individualitu – to sú existenciálne témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Workshop zážitkovou formou priblíži pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka k sebe samému a poskytne aj niektoré praktické návody do terapeutickej práce s klientmi, ktorí majú oslabený vzťah k vlastnej osobe.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov

Trvanie workshopu:

13. 1. 2017   11:00 – 19:00
14. 1. 2017   09:00 – 13:00

(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Maximálny počet účastníkov workshopu je 24. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

Do prihlášky prosím uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 16. 12. 2016:  85 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS, ženy na MD, študenti dennej formy štúdia 75 €)

  • zaplatený po 16. 12. 2016:  105 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS, ženy na MD, študenti dennej formy štúdia 95 €)

Predĺžili sme termín na zaplatenie zvýhodneného účastníckeho poplatku do 9. 1. 2017.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500) najneskôr do 9. 1. 2017. Ako variabilný symbol prosím uveďte 01-2017, do poznámky napíšte svoje meno (meno účastníka workshopu).

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie (12 kreditov) od Slovenskej komory psychológov.