Človek v dialógu. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka so svetom

Workshop bol z organizačných dôvodov zrušený.

V dňoch 11. – 12. 11. 2016 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Človek v dialógu. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka so svetom.

Všetci žijeme vo svete, do ktorého sme sa narodili. Prišli sme na tento svet bez toho, aby sme si sami vybrali, aký bude. Mnohé z toho, čo v tomto svete existuje, nemusí zodpovedať našim predstavám, potrebám a hodnotám, mnohé môže byť cudzie a ohrozujúce. Žiť v takomto svete naozaj, znamená prijať podmienky nášho sveta, jeho realitu a situácie, ktoré nám život dennodenne prináša. Počas workshopu sa budeme spoločne pozerať na to, aké podmienky náš dialóg so svetom podporujú - a aké okolnosti nám dialóg so svetom naopak sťažujú, príp. spôsobujú to, že z tohto dialógu vypadávame. Budeme sa tiež zaoberať tým, ako tento dialóg prežívame, či v ňom dokážeme zostať slobodnými, a kedy ho dokážeme vnímať ako zmysluplný. Workshop bude prevažne sebazážitkový, stručne predstavíme aj pohľad existenciálnej analýzy na človeka a na svet.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov

Trvanie workshopu:

11. 11. 2016   11:00 – 19:00
12. 11. 2016   09:00 – 13:00

(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Maximálny počet účastníkov workshopu je 24. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

Do prihlášky prosím uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 28. 10. 2016:  85 € 
    (členovia SLEA Slovensko, ženy na MD, študenti dennej formy štúdia 75 €)

  • zaplatený po 28. 10. 2016:  105 € 
    (členovia SLEA Slovensko, ženy na MD, študenti dennej formy štúdia 95 €)

Lehotu na úhradu nižšieho poplatku sme predĺžili do 28.10.2016.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500) najneskôr do 4. 11. 2016. Ako variabilný symbol prosím uveďte 11-2016, do poznámky napíšte svoje meno (meno účastníka workshopu).

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie (12 kreditov) od Slovenskej komory psychológov.