Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)?

(Prihlasovanie je ukončené, počet účastníkov už je naplnený)

V dňoch 23. – 24. 5. 2014 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému.

Vzťah k sebe samému je základom, na ktorom budujeme ostatné medziľudské vzťahy, a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje aj naše vnímanie sveta. To ako sami seba prežívame, ako sa k sebe správame, ako so sebou zaobchádzame, akým tónom so sebou hovoríme, a čo sami od seba očakávame – to všetko určuje kvalitu nášho vzťahu k sebe samým. Byť sám so sebou v bezpečí, tešiť sa zo svojho života, rozvíjať a oceňovať vlastnú individualitu – to sú existenciálne témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Workshop zážitkovou formou priblíži pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka k sebe samému a poskytne aj niektoré praktické návody do terapeutickej práce s klientmi, ktorí majú oslabený vzťah k vlastnej osobe.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 30. 4. 2014:  60 € 
    (členovia SLEA Slovensko, ženy na MD, študenti 50 €)
  • zaplatený po 30. 4. 2014:  80 € 
    (členovia SLEA Slovensko, ženy na MD, študenti 70 €)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500) najneskôr do 16. 5. 2014. Ako variabilný symbol prosím uveďte 05-2014, do poznámky napíšte svoje meno (meno účastníka workshopu).

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Ak si za seba nenájdete náhradu a SLEA Slovensko nájde na Vaše miesto iného účastníka, bude Vám vrátených 80% zo zaplatenej sumy účastníckeho poplatku.

Miesto konania:

Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, Bratislava (zasadacia miestnosť, 2. posch.)

Registrácia:

23. 5. 2014 od 15:30

Trvanie workshopu:

23. 5. 2014   16:00 – 19:00
24. 5. 2014   09:00 – 18:00

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Maximálny počet účastníkov workshopu je 25. Do prihlášky prosím uveďte svoju profesiu. Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie (12 kreditov) od Slovenskej komory psychológov.