Úvod do terapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom. Kazuistický seminár

Pozýváme Vás na praktický seminár "Úvod do terapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom". Kazuistický seminár sa bude skladať z troch stretnutí - 11. 3., 29. 4. a 10. 6. 2023 v Bratislave.

Na prvom stretnutí sa pozrieme na špecifiká a úskalia psychoterapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom. Ako môže prebiehať prvé stretnutie s rodičom a dieťaťom. Ako správne nastaviť kontrakt a vtiahnuť dieťa a rodiča do procesu psychoterapie. Na ďalšom stretnutí si priblížime prácu s dospievajúcim klientom, najčastejšie ťažkosti, s ktorými do mojej praxe prichádzajú (sebapoškodzovanie, PPP, neistoty v pohlavnej identite a orientácii a iné). Na poslednom stretnutí sa budeme venovať projektívnym technikám pri práci s detským klientom. Budeme venovať pozornosť tomu, ako ísť cez hru a tvorivosť hlbšie k emóciám dieťaťa a podporiť ho v ich vyjadrení a integrácii. Na všetkých stretnutiach bude priestor na zdieľanie vlastných skúseností, na vaše otázky i kazuistiky.

Kazuistický seminár je určený pre absolventov výcvikov SLEA, ktorí pracujú s deťmi a dospievajúcimi, alebo majú s nimi chuť začať pracovať a zatiaľ nenabrali odvahu. Taktiež je určený pre kolegov, absolventov iných výcvikov, ktorých zaujíma práca s deťmi a dospievajúcimi.

Seminárom vás bude sprevádzať:

Mgr. Katarína Šurdová
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Heyrovského 6, Bratislava – Lamač
(organizátor zabezpečí malé občerstvenie)

Termíny seminára:

11. 3. 2023   16:00 – 19:00
úvodné sedenia a ich úskalia, nadviazanie spolupráce s rodičmi a dieťaťom

29. 4. 2023   16:00 – 19:00
špecifiká práce s dospievajúcim klientom..., rizikové správanie, sebapoškodzovanie, PPP a iné témy podľa záujmu účastníkov seminára

10. 6. 2023   16:00 – 19:00
práca s detským klientom a rodičmi, využitie projektívnych techník, sandplay a hry, konkrétne okruhy tém podľa záujmu účastníkov

Maximálny počet účastníkov seminára je 8. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok:

  • účasť na 1 seminári:  40 € 
  • účasť na všetkých 3 seminároch:  110 €  (poplatok uhradený jednorazovo)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte:

  • seminár 11.3.: 032023
  • seminár 29.4.: 042023
  • seminár 10.6.: 052023
  • pre všetky 3 semináre: 012023

Do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa seminára môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.