Kurz traumaterapie

Dňa 11.2.2017 začína v Prahe Kurz traumaterapie, ktorý povedú Mgr. Alena Vítová a MUDr. Irena Zvánovcová. Kurz bude prebiehať formou piatich víkendových stretnutí počas roku 2017. Je určený pre absolventov alebo frekventantov výcvikov SLEA, prípadne pre záujemcov z iných psychoterapeutických smerov s ukončeným výcvikom. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke SLEA CZ.