Terapeutické techniky existenciálnej analýzy pri práci s rôznymi osobnostnými dynamikami. Kazuistický seminár

Dňa 16. 6. 2023 sa v Bratislave bude konať kazuistický seminár určený pre účastníkov predchádzajúcich workshopov o hraničnej, narcistickej, histriónskej a závislej poruche osobnosti, na ktoré svojim obsahom bude nadväzovať. Na seminár sa taktiež môžu prihlásiť frekventanti/absolventi výcviku v EA a LT.

Pomocou kazuistík si priblížime terapeutické východiská pri jednotlivých osobnostných dynamikách. Budeme sa zaoberať konkrétnymi terapeutickými technikami - ich správnym výberom a načasovaním v rámci terapeutického procesu.

Pozrieme sa tiež na úskalia terapie klientov s poruchou osobnosti.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Trvanie seminára:

16. 6. 2023   10:30 – 17:00
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za seminár:

  • zaplatený do 31. 5. 2023:  70 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 60 €)

  • zaplatený po 31. 5. 2023:  80 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 082023, do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa seminára môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.