Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy.

V dňoch 25. - 26. 3. 2023 sa v Bratislave uskutoční seminár "Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy".

Pozývame vás na dvojdňový seminár, na ktorom sa budeme spoločne venovať fenomenológii telesného prežívania človeka a jeho vzájomnej prepojenosti s emóciami a správaním. Naše telo je našim základným životným priestorom. To, ako sa cítime vo vlastnom tele, má zásadný dopad na prežívanie seba vo svete a na žitie a utváranie vzťahov. Platí to i opačne. Ak bolo z nejakého dôvodu zablokované prirodzené prežívanie emócií a slobodné autentické prejavovanie seba samého, telo sa môže stať ukazovateľom tejto disharmónie. Následkom toho chce telo nevyjadrené túžby a prežívanie povedať "za nás". Môže rôznymi spôsobmi vysielať signály nepohody a bolesti a lekári nemusia nájsť organickú príčinu. Človek sa tak často po mnohých pokusoch o fyzické vyliečenie dostáva k nám, do našej psychoterapeutickej praxe. Práve tu sa môže začať cesta k jeho duši, cez porozumenie signálom, ktoré mu vysiela jeho telo.

Na seminári sa budú prepájať praktické skúsenosti s teóriou a zážitkom cez seba. Keďže ide o veľmi obsiahlu tému, našim zámerom bude sprostredkovať vám určitý návod, ako prácu s telom zapojiť do každodennej psychoterapeutickej praxe s klientom. Na seminári sa chceme venovať zdrojovej práci a možnostiam, ktorými môžeme dať vo svojom živote i v živote svojich klientov vnímaniu tela viac priestoru. Prichádzajú k nám klienti, ktorí majú zvýšenú citlivosť na vnímanie signálov zo svojho tela, alebo naopak svojmu telesnému prežívaniu nedokážu venovať dostatočnú pozornosť, prípadne svoje telo vôbec nevnímajú, akoby boli od neho odstrihnutí. Aké intervencie môžu byť pre týchto klientov nápomocné? Ako zahrnúť prácu s telom do konceptu existenciálnej analýzy? Ako uchopiť telo, telesnosť a psychosomatiku cez fenomenológiu? Ako žiť aktívny, prijímajúci a bdelý, prítomný vzťah ku svojmu telu? A napokon ako pomáhať našim deťom, aby boli vnímavé a rešpektujúce voči svojim telesným signálom? Aké sú špecifiká psychosomatiky v detskom veku? Všetky tieto otázky budú témou nášho seminára a pomôžu nám poodhaliť nesmierne dôležité posolstvá, ktoré ľudské telo v sebe skrýva.

Seminár je zážitkový a je určený pre absolventov výcviku SLEA ako aj pre záujemcov o psychoterapiu, ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách a študentom týchto odborov.

Seminárom vás budú sprevádzať:

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.
špeciálna a sociálna pedagogička, psychoterapeutka

Mgr. Katarína Šurdová
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Štúdio Jakaí, Bakošová 1, Bratislava – Lamač

Trvanie seminára:

25. 3. 2023   9:00 – 17:00
26. 3. 2023   9:00 – 14:00
(Organizátor zabezpečí malé občerstvenie, obed je vo vlastnej réžii)

Maximálny počet účastníkov seminára je 20. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. V prípade, že máte záujem o kredity pre zdravotníckych pracovníkov, treba to uviesť pri prihlasovaní. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za seminár:

  • zaplatený do 19. 3. 2023:  135 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 130 €)

  • zaplatený po 19. 3. 2023:  140 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 062023, do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa seminára môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.