Supervízia s Dr. Janou Božukovou, Bratislava

Dátum: sobota 17. 1. 2015, 10:00 – 13:00 a 14:30 – 18:00 (8½ supervíznych hodín)
Miesto konania: Búdková ul. Bratislava (v blízkosti Horského parku)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Dr. Jany Božukovej na adrese bozuk@gmx.at. V prípade ak ste sa záväzne prihlásili a nebudete môcť prísť, je možné sa bezplatne odhlásiť najneskôr týždeň pred konaním supervízie. Minimálny počet účastníkov je 5 (ak bude menej ako 5 prihlásených týždeň pred dátumom supervízie, supervízia sa nebude konať).