Supervízia s Dr. Danou Krausovou, Bratislava

Supervízia s Dr. Danou Krausovou sa uskutoční 13. – 14. 6. 2014 (piatok a sobota) na Nejedlého 18 v Bratislave – Dúbravke. Supervízia je určená pre účastníkov a absolventov výcvikov v Existenciálnej analýze a logoterapii. Minimálny počet účastníkov pri jednodennej supervízii je 6 účastníkov, pri dvojdňovej 4 účastníci každý deň. Cena za deň supervízie (8 hodín) je 65 euro. Prihlasujte sa na hitkova@slea.sk.