Kazuistické semináre

V dňoch 28. 9. 2018 a 30. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnia kazuistické semináre určené pre účastníkov workshopov a frekventantov psychoterapeutického výcviku SLEA. V rámci kazuistických seminárov podrobne rozoberieme konkrétne kazuistiky a ponúkneme pohľad existenciálnej analýzy na prácu s úzkostnými poruchami alebo poruchami osobnosti. Pozrieme sa na fenomenológiu konkrétneho klienta a jeho ťažkostí, doterajšiu terapiu a terapeutický plán do budúcnosti, ako aj špecifiká a úskalia jednotlivých diagnostických kategórií. Je možné prihlásiť sa na jeden alebo na oba termíny.

Viac informácií nájdete v pozvánke na semináre.