Posolstvo bolesti

V dňoch 3. - 4. 2. 2024 sa v Bratislave uskutoční seminár "Posolstvo bolesti. Druhá časť seminára Telo ako reč duše".

V druhej časti zážitkového seminára o psychosomatike nadviažeme na tému vzťahu k telu, k jeho signálom a jedinečným prejavom. Chronická bolesť je často volaním tela po zmene prístupu k sebe samému, k uvedomovaniu vnútorného dialógu a ku zmene postoja k sebe, životu a svetu. Telo na svojej hmotnej úrovni dáva nekompromisnú požiadavku, ktorú už nemožno prehliadať. Práve takýmto porozumením bolesti sa budeme zaoberať, skúmať fenomenologicky jej posolstvo, rozpoznávať vlastné stratégie zaobchádzania s bolesťou a ich funkčnosť. Pozrieme sa na človeka a jeho život v tele z hľadiska existenciálnych motivácií a na bolesť ako neprehliadnuteľnú výzvu k autentickému a emocionálne plnšiemu prežívaniu a zaobchádzaniu so sebou.

Seminár je zážitkový a je určený pre absolventov výcviku SLEA, záujemcov o psychoterapiu, ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách a študentom týchto odborov. Záujemcom doporučujeme absolvovať aj prvú časť seminára o psychosomatike s názvom “Telo ako reč duše”.

Seminárom vás budú sprevádzať:

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.
špeciálna a sociálna pedagogička, psychoterapeutka

Mgr. Katarína Šurdová
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Štúdio Jakaí, Bakošová 1, Bratislava – Lamač

Trvanie seminára:

03. 02. 2024   9:00 – 17:00
04. 02. 2024   9:00 – 14:00
(Organizátor zabezpečí malé občerstvenie, obed je vo vlastnej réžii)

Maximálny počet účastníkov seminára je 20. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. V prípade, že máte záujem o kredity pre zdravotníckych pracovníkov, treba to uviesť pri prihlasovaní. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za seminár:

  • zaplatený do 31. 12. 2023:  155 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 145 €)

  • zaplatený po 31. 12. 2023:  165 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 112023, do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa seminára môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.