Sami spolu - osamelosť, vzťah a hranice v terapeutickej práci.

Pozývame Vás na sériu troch krátkych online workshopov, ktoré sa uskutočnia 22. 1., 19. 2. a 19. 3. 2021 vždy od 16.30 do 19.00.

Osamelosť je tichým "ochorením" našej doby. Býva témou mnohých psychoterapeutických stretnutí. A zároveň samotné povolanie psychoterapeuta je už vo svojej podstate osamelé. V situácii rôznych obmedzení vyplývajúcich z pandemickej situácie sa osamelosť klientov a ich terapeutov ešte zvýrazňuje a premieta sa aj do terapeutického vzťahu. V rámci workshopov sa pozrieme na osamelosť tejto doby a špecificky aj na osamelosť povolania psychoterapeuta. Pozornosť budeme venovať účinným faktorom terapeutického vzťahu, ako aj hraniciam, ktoré sú v terapeutickom vzťahu všadeprítomné, rovnako ako je prítomné aj riziko ich prekročenia.

Workshopy budú prebiehať interaktívnou formou – budeme striedať výklad, spoločnú diskusiu a vlastnú sebaskúsenosť. Workshopy sú určené záujemcom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Workshopy sa uskutočnia prostredníctvom platformy Zoom v týchto termínoch:

22. 1. 2021 - Osamelosť
19. 2. 2021 - Psychoterapeutický vzťah
19. 3. 2021 - Hranice
Trvanie workshopov vždy od 16:30 do 19:00.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za všetky tri workshopy je 60 € (potrebné uhradiť deň pred začiatkom prvého workshopu). V prípade prihlásenia sa iba na jeden či dva termíny je účastnícky poplatok za konkrétny termín 25 €.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 012021, 022021 alebo 032021 podľa poradia workshopu, pre všetky tri workshopy 01032021. Do poznámky napíšte názov vybraného workshopu a meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.