Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti.

Dňa 23. 9. 2022 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti.

V rámci workshopu si priblížime obraz narcistickej a histriónskej osobnostnej dynamiky (príp. poruchy osobnosti) a pozrieme sa na príčiny ich vzniku. Pozornosť budeme venovať spoločným znakom oboch dynamík, aj ich vzájomným rozdielom z pohľadu existenciálnej analýzy. Budeme sa zaoberať aj konkrétnymi možnosťami terapie všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.

 

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Bratislava

Trvanie workshopu:

23. 9. 2022   11:00 – 18:00
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Maximálny počet účastníkov workshopu je 30. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 19. 9. 2022:  60 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

  • zaplatený po 19. 9. 2022:  70 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 032022, do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.