2. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Dňa 24. 10. 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Deň existenciálnej analýzy a logoterapie. Témou tohto ročníku je "Dnešná doba a strach".

Počas prípravy konferencie sa ukázalo, že akútnym strachom dnešnej doby je aj strach z ľudí na úteku. Náš rakúsky kolega Dr. med. Christian Probst sa rozhodol na túto situáciu reagovať svojim príspevkom „Strach z cudzincov. Výzva pre nás všetkých v styku s ľuďmi na úteku“. Vzhľadom na zmenu programu predlžujeme lehotu na úhradu nižšieho konferenčného poplatku (18 Euro) do 14.10.2015.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov a iných pomáhajúcich profesií, študentom so záujmom o psychoterapiu, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života. SACCME udelí účastníkom konferencie 5 kreditov.

Dopoludnia prednesú svoje príspevky, týkajúce sa rôznych foriem strachu, prednášajúci z Rakúska, Čiech i Slovenska. V popoludňajšom bloku si budú môcť účastníci konferencie vybrať účasť na jednom z workshopov a priblížiť sa tak praktickej práci so strachom v existenciálnej analýze.

Vyplnenú prihlášku posielajte na prihlaska@slea.sk.

Miesto konania:

ZŠ pre deti so sluchovým postihnutím, Drotárska cesta 48, Bratislava

Účastnícky poplatok za konferenciu:

  • zaplatený do 14. 10. 2015:  18 € 
  • zaplatený po 14. 10. 2015 alebo na mieste:  25 € 

Program

Prednášky (09:00 – 12:30)

Strach z cudzincov. Výzva pre nás všetkých v styku s ľuďmi na úteku
Dr. med. Christian Probst, psychiater, psychoterapeut, lektor GLE Rakúsko
Mag. Eva Eckhard, magistra filozofie

Veľkým strachom našej doby je očividne strach z ľudí na úteku. Následkom pohybu utečencov na Blízkom východe stojí naša spoločnosť pred veľkými výzvami. Jednotlivé štáty sa tomuto problému otvárajú, iné sa pokúšajú pred záťažou spojenou s cudzími ľuďmi na úteku chrániť tak, že „utesňujú svoje hranice“. V prednáške sa pokúsime pomocou otázok priblížiť k tomu, akými strachmi sa zaoberajú ľudia v súvislosti s utečencami. Okrem toho bude v druhej časti prednášky poskytnutý pohľad na konkrétnu prax pri integrácii utečencov v jednotlivých obciach v Rakúsku. Pritom je žiaduca spolupráca s domácim obyvateľstvom, ako aj s miestnou samosprávou. Pani Mag. Eckhard pracuje priamo ako splnomocnenkyňa jednotlivých obcí a zaoberá sa otázkou, ako dobre integrovať utečencov.

Strach ze smrti v existenciálně – analytické praxi
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedkyňa a lektorka SLEA ČR

Fenomén strachu z vlastní konečnosti patří k přirozeným projevům člověka. Na jeho pozadí vyvstávají hodnoty života, jeho cena i otázky po smyslu. Strach ze smrti může být ve své intenzitě až ochromující a život blokující. Úzkostný jedinec vnímá smrt a s ní spojené obavy odlišným způsobem než např. depresivně laděný člověk. Pacient s letální prognózou u somatického onemocnění prochází procesem přijetí vlastní konečnosti, učí se rozumět svému strachu a zacházet s ním. Sdělení nastíní existenciální přístup v práci se strachem týkající se vlastní konečnosti a smrti.

„V 80-tych rokoch by som bol šťastný“
Mgr. Lucia Kubinová, PhD., odborná asistentka FF UK v Bratislave, psychoterapeutka

Dlhodobo sťažené podmienky pre existenciu v detstve a dospievaní môžu spôsobiť emočné zranenia takého rozsahu, že sa človek potrebuje „ukryť“ do bezpečného sveta, kde nič zlé nehrozí a kde ešte hodnoty a ideály stále platia. V tomto svete 80-tych rokov znejú piesne Elánu a Mariky Gombitovej, ľudia majú isté svoje zamestnanie a neexistuje fotošop, ktorý retušuje ľudské tváre na umelé masky. Do tohto sveta sa utieka mladý muž, aby sa chránil od dusivej atmosféry dneška. Kazuistika si kladie za cieľ pozrieť sa na prežívanie tohto človeka a odkryť terapeutické možnosti jeho ukotvenia sa v prítomnej realite, pretože z nejakého dôvodu sa jeho život odohráva práve v tejto dobe.

Strach z psychiatrie, strach z bláznovstva
MUDr. Ľubica Černá, psychiatrička, psychoterapeutka

Bláznivé, bizarné, nepredvídateľné chovanie od nepamäti vzbudzuje škálu emócií- od fascinácie až po hlboké obavy. Prípady, keď psychicky chorí ľudia ohrozia existenciu svoju či existenciu niekoho iného, sú predmetom verejného záujmu a diskusie. A keď sme sami poslaní k odborníkovi na duševné zdravie, tak zaznieva: "nie som predsa blázon, tie lieky ma určite oblbnú a nebudem vedieť, čo robím". I v odbornej verejnosti medzi lekármi, sociálnymi pracovníkmi či psychoterapeutami pretrvávajú mýty o psychiatrii. Niekedy terapeuti otáľajú s odoslaním klienta k psychiatrovi, inokedy naopak odmietajú klientov s ťažkou, aj keď stabilizovanou psychickou poruchou. Máme strach. Z ohrozenia tými bláznivými, zo stigmy, že ja sám budem označený za blázna, strach, že doporučením k psychiatrovi budem svojho klienta stigmatizovať. Prednáška sa v krátkosti pozrie na najbežnejšie mýty o psychiatrii a pokúsi sa postaviť strachu z bláznovstva.

Strach z blízkosti
Mgr. Zoltán Mátyus, psychoterapeut

Nosíme v sebe zvláštnu a silnú potrebu blízkosti. Blízkosti s človekom, zo zvieraťom, s priestorom, ale aj s množstvom rôznych predmetov. Blízkosti primeranej vzťahu, kontextu situácie ale i našej aktuálnej potreby či túžby. Avšak ísť do blízkosti znamená aj ísť do rizika. A ísť do rizika znamená, že do blízkosti vedie cesta cez strach. Cez náš pocit strachu a neistoty.

Workshopy (14:30 – 16:00)

Ako vziať vietor z plachiet strachom
Mgr. Andrea Bezáková, psychoterapeutka, odborná garantka projektu „Stop obchodovaniu s ľuďmi“
Mgr. Katarína Lanščáková, psychologička, psychoterapeutka

Môže nám zmena motivácie pomôcť prekonať úzkosť? Môže život naplnený hodnotami a žitý zmysluplne vplývať na naše úzkosti? Čo nás viac uvádza do pohybu - to, čo máme radi, alebo to, čoho sa bojíme? Čo robiť, aby nás viac lákalo to, čo "máme v úmysle" a menej poháňalo to, čo nám "hrozí"? Aj tomuto bude venovaný tento workshop.

Aký / aká som, keď sa bojím?
Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka

Zážitkový workshop, v ktorom sa priblížime tomu, čo sa s nami a v nás deje, keď prežívame strach. Nebudeme od strachu utekať, skúsime s ním chvíľu ostať v kontakte a dívať sa, čo to s nami urobí.

Čeho se bojíme, když máme strach o život?
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedkyňa a lektorka SLEA ČR

V běžném životě je těžké o smrti přemýšlet a hovořit. V psychoterapeutické práci jsme ale tématu smrti každodenně vystavováni. Workshop nabídne seminární a diskusní formou pohled logoterapie a existenciální analýzy na obsah strachu týkající se smrti a konečnosti života. Společně se podělíme o terapeutické zkušenosti i o úskalí práce s tématem smrti.

Terapeutická práca so strachom u detí
MUDr. Zuzana Matzová, detská psychiatrička, asistentka na LF UK v Bratislave
Mgr. Katarína Šurdová, liečebná pedagogička, psychoterapeutka

Ako rozumieť prejavu a obsahu strachu u detí do obdobia puberty? Čo sú najčastejšie „strachy“ detí? Aké sú zásady terapeutickej práce so strachom u detí? Týmto otázkam ako aj viacerým terapeutickým technikám sa budeme venovať na ponúkanom workshope.

Změna na sklonku života: Adaptace klientů na pobyt v domově seniorů
Mgr., Ing. Jakub Procházka, PhD., odborný asistent na Masarykovej univerzite v Brne, konzultant, terapeut

S čím se vyrovnávají senioři po příchodu do domova důchodců? Z čeho mají obavy a díky čemu je zvládají? Co pro ně znamená téma "smrt"? Workshop bude zaměřený na práci s klienty domovů pro seniory a na práci s klienty nad 80 let věku.