Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii

Dňa 27. 5. 2023 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom "Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii."

Téma rozprávok a príbehov v psychoterapii nie je nová, ale je stále aktuálna a lákavá. Cez optiku existenciálnej analýzy si priblížime rozprávku ako fenomén, ktorý má dôležité a nezastupiteľné miesto v detskom svete a skrýva v sebe zmysluplnosť na mnohých úrovniach bytia. Spoločne sa pozrieme na to, aký má význam pri vývine dieťaťa. Ako, kde a kedy sa dajú rozprávkové motívy tvorivo využiť v procese terapie. Dôležitý bude vlastný prežitok a dotknutie sa detského sveta fantázie, intuície a blízkosti. Cez imagináciu bude poskytnutý priestor stretnutia sa so svojím vnútorným dieťaťom. Povieme si, ako môžeme jednoducho vytvárať príbehy šité deťom na mieru ich ťažkostiam. Ako prerobiť rozprávkový motív na relaxáciu či imagináciu, ako spoločne s dieťaťom „snívať“ jeho vlastnú rozprávku...

Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Seminárom vás bude sprevádzať:

Mgr. Katarína Šurdová
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Štúdio Jakaí, Bakošová 1, Bratislava – Lamač

Trvanie seminára:

27. 5. 2023   9:00 – 17:00
(Organizátor zabezpečí malé občerstvenie, obed je vo vlastnej réžii)

Maximálny počet účastníkov workshopu je 18. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 21. 5. 2023:  85 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 80 €)

  • zaplatený po 21. 5. 2023:  90 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 072023, do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.