Medzinárodný kongres "Cesty k autenticite. Byť sebou v agilnej spoločnosti”

Rakúska Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Vás pozýva na medzinárodný kongres s názvom „Cesty k autenticite. Byť sebou v agilnej spoločnosti“, ktorý sa uskutoční v termíne 1. - 2. mája 2021 vo Viedni. Program nájdete na stránke GLE.