Terapeutické techniky existenciálnej analýzy pri práci s úzkosťou, depresiou a vyhorením. Kazuistický seminár

Dňa 01. 12. 2023 sa v Bratislave bude konať kazuistický seminár určený na prehĺbenie poznatkov o terapeutických východiskách pri práci s klientmi s úzkostnými poruchami, depresiou a vyhorením. Na seminár sa môžu hlásiť záujemcovia, kt. už absolvovali akékoľvek (aj krátkodobé) vzdelávanie (výcvik, workshop, seminár) realizované SLEA Slovensko.

Pomocou kazuistík si priblížime konkrétne terapeutické techniky - ich správny výber a načasovanie v rámci terapeutického procesu. Pozrieme sa tiež na úskalia terapie a na prežívanie terapeuta pri práci s úzkosťou, depresiou a vyhorením.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Inklucentrum, Hattalova 12, Bratislava

Trvanie seminára:

01. 12. 2023   10:30 – 17:00
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk. Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za seminár:

  • zaplatený do 24. 11. 2023:  80 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 70 €)

  • zaplatený po 24. 11. 2023:  90 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 092023, do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa seminára môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.