2. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Dňa 19. 5. 2018 sa v Prahe uskutoční 2. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie s témou “Premena súčasnej rodiny: Nové fenomény v terapii”. Viac informácií nájdete v letáku konferencie.