5. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie s témou: "Svet sa zmenil. A čo na to psychoterapia?"

S radosťou Vás pozývame na ďalší ročník spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý sa bude konať 30. 4. 2022 v Bratislave na tému „Svet sa zmenil. A čo na to psychoterapia?“.

Po dvoch rokoch pandémie, ktorá zasiahla snáď všetky oblasti života, sa musíme postaviť realite vojny v Európe a utrpeniu, ktoré prináša. Pandémia, utečenecká kríza a ozbrojený konflikt blízko našich hraníc zasahujú aj do psychoterapeutického procesu. Menia sa strachy, potreby a hodnoty našich klientov, ale aj nás psychoterapeutov. Mení sa rámec našej práce, ako aj pohľad na psychoterapiu a jej legislatívne ukotvenie. Pozývame Vás, aby sme sa spoločne na tieto zmeny pozreli, zdieľali skúsenosti a preskúmali možnosti, ktoré nám táto doba prináša.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Miesto konania:

Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava

V prípade nepriaznivých protipandemických opatrení sa konferencia uskutoční online na platforme Zoom.

Poplatok za konferenciu:

  • 29 € – poplatok pripísaný do 25. 4. 2022 na účet SLEA Slovensko SK29 7500 0000 0040 1802 1406, v prípade platby z ČR je poplatok 700 CZK

  • 25 € – členovia SLEA, členovia SPS a SKP, študenti dennej formy štúdia, rodičia na MD, poplatok pripísaný do 25. 4. 2022 na účet SLEA Slovensko, v prípade platby z ČR je poplatok 600 CZK

  • 40 € – poplatok uhradený priamo na mieste (výber workshopu bude obmedzený na workshopy s ostávajúcou kapacitou)

Kapacita konferencie je 120 miest. Občerstvenie počas prestávok je zahrnuté v účastníckom poplatku. Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Program

Dopoludnia prednesú svoje príspevky prednášajúci zo Slovenska i Čiech. V popoludňajšom bloku sa účastníci konferencie zúčastnia na vybranom workshope.

Registrácia 8:20 – 8:50

Prednášky 9:00 – 12:45

Rakovina správy nepozerá alebo sprevádzanie onkologických pacientov z pohľadu existenciálnej analýzy v čase pandémie
PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.

Stredoškolák ide do terapie…
Mgr. Hana Šándorová

Keď nám praská podlaha pod terapeutickým gaučom
Mgr. Zuzana Hitková

Späť k svojmu prameňu (...k filozofii existencie)
Mgr. Katarína Šurdová

Svět se změnil … a co na to lektoři?
PhDr. Martin Wagenknecht

Panelová diskusia s prednášajúcimi
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a Mgr. Zoltán Mátyus

Pauza na obed 12:45 – 14:30

Workshopy 14:30 – 16:00

Čo (osobné) priniesla koronakríza nám, terapeutom?
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Deti v pandémii
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

Limitovaný vonkajší svet ako možnosť prehĺbenia sveta vnútorného
PhDr. Lucia Kubinová, PhD. a Mgr. Katarína Vlašičová Čičáková

Psychologické bezpečie v práci
PhDr. Martina Bačová a Mgr. Michal Bača

Dotykom ku poznaniu. Poznaním ku prijatiu
Mgr. Zoltán Mátyus

Když být zdravý je povinnost. Od „zdravého životního stylu“ k autentickému prožívání
MUDr. Ľubica Černá

Úskalí a výhody online terapie. Co vlastně klienti od terapeuta při online terapii očekávají?
Mgr. Hana Hetlinger a Bc. Lenka Lemeer

Jak virtuální svět mění setting psychoterapie aneb online psychoterapie není pro každého
Mgr. Klára Patlichová a Mgr. Ľuba Brožek

Späť k svojmu prameňu (...k filozofii existencie)
Mgr. Katarína Šurdová

Organizátori konferencieV spolupráci s: