3. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Pokračujúc v tradícii spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie Vás 27. 4. 2019 v Bratislave radi uvítame na ďalšom ročníku. Téma konferencie je „Osamelosť a jej podoby v psychoterapii“.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

V rámci psychoterapeutického procesu sa stretávame s rôznymi formami osamelosti. Prichádzajú k nám klienti, ktorí žijú osamelo, aj klienti, ktorí sú osamelí so svojím utrpením. Práca psychoterapeuta je osamelá sama o sebe, terapeut častokrát ostáva sám s utrpením svojich klientov a supervízor s obsahmi svojich mladších kolegov. Srdečne Vás pozývame, aby sme sa spoločne pozreli na tieto formy osamelosti v psychoterapii, aj na možnosti, ako ju vyvažovať blízkosťou a vzájomnou podporou.

Miesto konania:

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava

Poplatok za konferenciu:

  • 25 € – poplatok uhradený do 22. 4. 2019 prevodom na účet SLEA (SK29 7500 0000 0040 1802 1406)

  • 22 € – členovia SLEA, členovia SPS a SKP, študenti dennej formy štúdia, rodičia na MD, poplatok uhradený do 22. 4. 2019 prevodom na účet SLEA (členom SLEA ČR bude umožnené uhradiť poplatok priamo na mieste, ak sa vopred záväzne prihlásia)

  • 35 € – poplatok uhradený priamo na mieste

Občerstvenie počas prestávok je zahrnuté v účastníckom poplatku. Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie.

Vyplnenú prihlášku posielajte na: prihlaska@slea.sk

Program

Dopoludnia prednesú svoje príspevky, týkajúce sa existenciálne analytického pohľadu na osamelosť v psychoterapeutickom procese, prednášajúci zo Slovenska i Čiech. V popoludňajšom bloku si budú môcť účastníci konferencie vybrať účasť na jednom z workshopov.

Registrácia 8:20 – 8:50

Prednášky 9:00 – 12:30

Psychoterapeut – osamelé povolanie
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Sociální izolace a pocity osamělosti u obézních pacientů
PhDr. Martin Wagenknecht

Cesta z hlbokého pocitu osamelosti k objaveniu vnútorného dieťaťa
Mgr. Katarína Šurdová

Osamělý teenager, ztracený bez zpětné vazby
Mgr. Martina Vondrová

Přijetí života a smrti, osamělost v umírání
Mgr. Karel Kosina

Panelová diskusia s prednášajúcimi
Mgr. Zoltán Mátyus

Pauza na obed 12:30. – 14:30

Workshopy 14:30 – 16:00

Osamelosť ako príležitosť na stretnutie so sebou
Mgr. Katarína Vlašičová
Mgr. Zuzana Hitková

Spolu sami – sami spolu
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Mgr. et Mgr. Petra Čurdová

Neviděná osamělost kolem nás
Mgr. Klára Patlichová
Mgr. Ľuba Brožek

Suicidálny klient/pacient
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

Arteterapeutické setkání se se samotou a osamělostí
PhDr. et Ing. Marie Lhotová

Zpětná vazba jako lék: práce se zpětnou vazbou v terapii
Mgr. Martina Vondrová