1. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Po 14 ročníkoch Dne existenciální analýzy a logoterapie v Čechách a 2 ročníkoch Dňa existenciálnej analýzy a logoterapie na Slovensku začneme 3. 6. 2017 v Bratislave novú tradíciu česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie. Téma konferencie je „Bez tela to nejde – existenciálne analytický prístup k témam tela a telesného prežívania“. Ďalšie ročníky konferencie budú prebiehať striedavo v Prahe a v Bratislave.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Miesto konania:

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava

Poplatok za konferenciu:

  • 23 € – poplatok uhradený do 31. 5. 2017 prevodom na účet SLEA (SK29 7500 0000 0040 1802 1406)

  • 21 € – členovia SLEA, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, študenti dennej formy štúdia, rodičia na MD, poplatok uhradený do 31. 5. 2017 prevodom na účet SLEA (členom SLEA ČR bude umožnené uhradiť poplatok priamo na mieste, ak sa vopred záväzne prihlásia)

  • 27 € – poplatok uhradený priamo na mieste

Pre účastníkov konferencie je zabezpečený obed - na výber budú dve polievky, hlavné jedlo, šalát, nápoj. Do prihlášky prosím uveďte, či o obed máte záujem a poplatok 4,70 € uhraďte spolu s účastníckym poplatkom. Občerstvenie počas prestávok je zahrnuté v účastníckom poplatku.

Vyplnenú prihlášku posielajte na: prihlaska@slea.sk

Program

Dopoludnia prednesú svoje príspevky, týkajúce sa existenciálne analytického prístupu k témam tela a telesného prežívania, prednášajúci z Čiech i Slovenska. V popoludňajšom bloku si budú môcť účastníci konferencie vybrať účasť na jednom z workshopov.

Prednášky 9.00 – 12.30

Tělo jako nositel života. Existenciálně – analytický přístup k tělu.
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedníčka a lektorka SLEA ČR

Tělo jako nástroj vnímání emocí a pocitů.
Mgr. Jakub Hučín, psychoterapeut, lektor SLEA ČR

Práca s telom pri úzkostných stavoch.
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedníčka a členka výcvikového tímu SLEA Slovensko

Bez jedla to nejde – psychoterapia porúch príjmu potravy.
MUDr. Zuzana Matzová PhD., detská psychiatrička, psychoterapeutka, odborná asistentka na LF UK v Bratislave, členka výcvikového tímu SLEA Slovensko

Telo ako "brána" k hodnote seba samého.
Mgr. Lucia Kubinová, PhD., sociálna pedagogička, psychoterapeutka, odborná asistentka na FF UK v Bratislave

Sexualita z pohledu tělesné, psychické a noetické dimenze člověka.
Mgr. Martina Vondrová, psychoterapeutka, lektorka SLEA ČR

Pauza na obed 12.30. - 14.30

Workshopy 14.30 – 16.00

Fenomén bolesti v psychoterapii.
MUDr. Ľubica Černá, psychiatrička, psychoterapeutka
PhDr. Kateřina Hejnová, psychologička, psychoterapeutka

Telo pod tlakom.
Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka
Mgr. Katarína Vlašičová, psychologička, psychoterapeutka

Představení výcviku v existenciální analýze.
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedníčka a lektorka SLEA ČR

Práce s bolestí u onkologických pacientů aneb "tělo vydrží hodně".
Mgr. Lenka Lisá, DiS., psychologička, psychoterapeutka

Telo ako priestor pre život.
Mgr. Zoltán Mátyus, psychoterapeut

Keď k nám telo prehovorí.
Mgr. Katarína Šurdová, liečebná pedagogička, psychoterapeutka
Mgr. et Mgr. Petra Čurdová, liečebná pedagogička, psychoterapeutka