VI. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

VI. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie na tému „Smysl pro humor v psychoterapii. Uzdravení, odlehčení a coping.“ sa bude konať 1. 4. 2023 v Emauzském opatství v Prahe. Viac info na stránke SLEA CZ.