Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Výcviky

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii – 2. beh

SLEA Česká republika v spolupráci so SLEA Slovensko otvára druhý beh dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Výcvik povedie PhDr. Dana Krausová (z českej Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu - SLEA), koterapeutkami budú PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a MUDr. Zuzana Matzová, PhD. (zo SLEA Slovensko). Výcvik sa bude konať v okolí Bratislavy (Sv. Jur) a začne v októbri 2017. Je určený psychológom, lekárom a ďalším profesionálom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov v druhej polovici štúdia. Minimálny vek pre prihlásenie sa do výcviku je 24 rokov. Prijímacie pohovory budú prebiehať v období február – jún 2017 v Bratislave. V prípade záujmu o výcvik, napíšte prosím krátky e-mail obsahujúci Vaše meno, profesiu a kontaktné údaje na adresu vycvik@slea.sk a následne Vám bude zaslaná informácia o spôsobe prihlasovania na prijímacie pohovory.

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii – 1. beh

Termíny výcvikových stretnutí:
6.10. – 8.10.2016
8.12. – 10.12.2016
2.2. – 4.2.2017
6.4. – 8.4.2017
15.6. – 17.6.2017
21.9. – 23.9.2017
19.10. – 21.10.2017
30.11. – 2.12.2017
25.1. – 27.1.2018
15.3. – 17.3.2018
26.4. – 28.4.2018
14.6. – 16.6.2018

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii – 2. beh

Termíny výcvikových stretnutí:
2.11. – 4.11.2017
18.1. – 20.1.2018
15.2. – 17.2.2018
5.4. – 7.4.2018
24.5. – 26.5.2018