Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Výcviky

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Dlhodobé vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii (EA a LT) ako samostatnej psychoterapeutickej metóde je od roku 1996 priebežne akreditované v Českej republike. Úspešným absolventom výcvikových skupín, ktorí sú občanmi SR, bol po splnení požiadaviek stanovených zákonmi SR v minulosti MZ SR uznaný doklad o vzdelaní (Certifikát) vydaný SLEA v Českej republike, ako platný pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) Psychoterapia aj na území Slovenskej republiky.

SLEA Slovensko od roku 2015 spolupracuje so SLEA v Českej republike na organizácii psychoterapeutického vzdelávania, príprave nových lektorov a zabezpečení potrebných požiadaviek, aby sme sa v budúcnosti mohli uchádzať o získanie akreditácie na vzdelávanie v CPČ Psychoterapia aj na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o výcviku v EA a LT nájdete aj na stránke www.slea.cz, alebo nás prosím kontaktujte na vycvik@slea.sk.

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii – 1. beh

Termíny výcvikových stretnutí:
6.10. – 8.10.2016
8.12. – 10.12.2016
2.2. – 4.2.2017
6.4. – 8.4.2017
15.6. – 17.6.2017
21.9. – 23.9.2017
19.10. – 21.10.2017
30.11. – 2.12.2017
25.1. – 27.1.2018
15.3. – 17.3.2018
26.4. – 28.4.2018
15.6. – 17.6.2018
11.10. – 13.10.2018
6.12. – 8.12.2018
24.1. – 26.1.2019
21.3. – 23.3.2019
2.5. – 4.5.2019
13.6. – 15.6.2019
17.10. – 19.10.2019
12.12. – 14.12.2019

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii – 2. beh

Termíny výcvikových stretnutí:
2.11. – 4.11.2017
18.1. – 20.1.2018
15.2. – 17.2.2018
5.4. – 7.4.2018
24.5. – 26.5.2018
20.9. – 22.9.2018
8.11. – 10.11.2018
10.1. – 12.1.2019
14.2. – 16.2.2019
11.4. – 13.4.2019
23.5. – 25.5.2019
12.9. – 14.9.2019
28.11. – 30.11.2019