Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Sami spolu - osamelosť, vzťah a hranice v terapeutickej práci.

Pozývame Vás na sériu troch krátkych online workshopov, ktoré sa uskutočnia 22. 1., 19. 2. a 19. 3. 2021 vždy od 16.30 do 19.00.

Osamelosť je tichým "ochorením" našej doby. Býva témou mnohých psychoterapeutických stretnutí. A zároveň samotné povolanie psychoterapeuta je už vo svojej podstate osamelé. V situácii rôznych obmedzení vyplývajúcich z pandemickej situácie sa osamelosť klientov a ich terapeutov ešte zvýrazňuje a premieta sa aj do terapeutického vzťahu. V rámci workshopov sa pozrieme na osamelosť tejto doby a špecificky aj na osamelosť povolania psychoterapeuta. Pozornosť budeme venovať účinným faktorom terapeutického vzťahu, ako aj hraniciam, ktoré sú v terapeutickom vzťahu všadeprítomné, rovnako ako je prítomné aj riziko ich prekročenia.

Workshopy budú prebiehať interaktívnou formou – budeme striedať výklad, spoločnú diskusiu a vlastnú sebaskúsenosť. Workshopy sú určené záujemcom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Medzinárodný kongres "Cesty k autenticite. Byť sebou v agilnej spoločnosti”

Rakúska Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Vás pozýva na medzinárodný kongres s názvom „Cesty k autenticite. Byť sebou v agilnej spoločnosti“, ktorý sa uskutoční v termíne 1. - 2. mája 2021 vo Viedni. Program nájdete na stránke GLE.

Špecifiká online poradenstva pre pomáhajúce profesie

Milí kolegovia a kolegyne, chceli by ste svojim klientom ponúknuť možnosť online psychoterapeutického poradentstva, ale nemáte v tom istotu? Radi by sme vám ponúkli moźnosť online seminára, kde by sme sa venovali špecifikám takejto terapeutickej práce. Online seminár povedie Mgr. Katarína Šurdová.

Viac info o termínoch a spôsobe prihlasovania nájdete v pozvánke.

4. česko-slovenský den existenciálnej analýzy a logoterapie s témou: "Na útěku”

Srdečne Vás pozývame na 4. česko-slovenský den existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý sa bude konať v roku 2021 v Prahe. Viac info na stránke SLEA CZ.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu.

Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Archív akcií