Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému

V dňoch 13. – 14. 1. 2017 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému.

Vzťah k sebe samému je základom, na ktorom budujeme ostatné medziľudské vzťahy, a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje aj naše vnímanie sveta. To, ako sami seba prežívame, ako sa k sebe správame, ako so sebou zaobchádzame, akým tónom so sebou hovoríme, a čo sami od seba očakávame – to všetko určuje kvalitu nášho vzťahu k sebe samým. Byť sám so sebou v bezpečí, tešiť sa zo svojho života, rozvíjať a oceňovať vlastnú individualitu – to sú existenciálne témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Workshop zážitkovou formou priblíži pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka k sebe samému a poskytne aj niektoré praktické návody do terapeutickej práce s klientmi, ktorí majú oslabený vzťah k vlastnej osobe.

1. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Po 14 ročníkoch Dne existenciální analýzy a logoterapie v Čechách a 2 ročníkoch Dňa existenciálnej analýzy a logoterapie na Slovensku začneme 3. 6. 2017 v Bratislave novú tradíciu česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie. Téma konferencie je „Bez tela to nejde – existenciálne analytický prístup k témam tela a telesného prežívania“. Ďalšie ročníky konferencie budú prebiehať striedavo v Prahe a v Bratislave.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom so záujmom o psychoterapiu, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

SLEA ČR v spolupráci so SLEA Slovensko otvára druhý beh dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Prijímacie pohovory budú prebiehať v období február až jún 2017 v Bratislave.

Kurz traumaterapie

Dňa 11.2.2017 začína v Prahe Kurz traumaterapie, ktorý povedú Mgr. Alena Vítová a MUDr. Irena Zvánovcová. Kurz bude prebiehať formou piatich víkendových stretnutí počas roku 2017. Je určený pre absolventov alebo frekventantov výcvikov SLEA, prípadne pre záujemcov z iných psychoterapeutických smerov s ukončeným výcvikom. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke SLEA CZ.

Medzinárodný kongres na tému "V zovretí bolesti - porozumenie a liečba hraničnej poruchy osobnosti"

V dňoch 29.4. - 1.5.2017 sa vo Viedni uskutoční medzinárodný kongres rakúskej Spoločnosti pre existenciálnu analýzu a logoterapiu - GLE. Viac informácií na stránke GLE (obsah je po nemecky).

Súkromná inzercia kolegov

Archív akcií