Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Keď život neteší. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov.

Dňa 20. 10. 2018 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Keď život neteší. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov.

Depresia sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže dostatočne otvoriť hodnotám všeobecne. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívneho ochorenia a depresívnych stavov. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré depresívne prežívanie umocňujú. Účastníci budú mať možnosť formou zážitku zreflektovať aj vlastné reakcie na stratu a záťaž. Pozornosť budeme venovať taktiež možnostiam terapeutickej práce s depresívnym klientom a jej úskaliam.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Kazuistické semináre

V dňoch 28. 9. 2018 a 30. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnia kazuistické semináre určené pre účastníkov workshopov a frekventantov psychoterapeutického výcviku SLEA. V rámci kazuistických seminárov podrobne rozoberieme konkrétne kazuistiky a ponúkneme pohľad existenciálnej analýzy na prácu s úzkostnými poruchami alebo poruchami osobnosti. Pozrieme sa na fenomenológiu konkrétneho klienta a jeho ťažkostí, doterajšiu terapiu a terapeutický plán do budúcnosti, ako aj špecifiká a úskalia jednotlivých diagnostických kategórií. Je možné prihlásiť sa na jeden alebo na oba termíny.

Strach - dobrý sluha, ale zlý pán. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

Dňa 24. 11. 2018 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Strach - dobrý sluha, ale zlý pán. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci príležitosť nahliadnuť aj na vlastné strachy. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Poruchy príjmu potravy (PPP)

V dňoch 23. - 24. 11. 2018 sa v Sv. Jure pri Bratislave uskutoční seminár s názvom Poruchy príjmu potravy (PPP). Seminár bude venovaný závažným ochoreniam PPP - Mentálnej Anorexii, Mentálnej Bulímii a chorobnému prejedaniu so zameraním na rozličnosti klinických prejavov, najčastejšie úskalia diagnostiky a liečby a na aktuálnu komplexnú liečbu.

Lektorka bude vychádzať z informáci, ktoré získala počas vzdelávacieho pobytu na Eating Unit Moudsley Hospital, Londýn a z praktických skúseností práce v jednotke PPP Kliniky detskej psychiatrie v BA, ako aj z vlastnej psychoterapeutickej praxe.

3. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Dňa 27. 4. 2019 sa v Bratislave uskutoční 3. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie. Témou tohtoročnej konferencie bude “Osamelosť a jej podoby v psychoterapii”.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu.

Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Archív akcií