Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Termíny supervízií

PhDr. Dana Krausová (Svätý Jur)
17. – 18.2.2023, 19. – 20.5.2023, 25. – 26.8.2023, 10. – 11.11.2023

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (Bratislava, Jozefská 12)
13.1.2023, 17.3.2023, 21.4.2023, 23.6.2023

MUDr. Zuzana Matzová, PhD. (Bratislava, Nejedlého 18)
27.1.2023, 10.2.2023, 3.3.2023, 5.4.2023, 2.6.2023

MUDr. Irena Zvánovcová (on-line)
zvanovcova@slea.cz
5.3.2023, 27.4.2023, 8.6.2023, 3.8.2023, 23.11.2023

Prihlásenie individuálne u konkrétnej lektorky.