Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Skupina 1

6.10. – 8.10.2016
8.12. – 10.12.2016

2.2. – 4.2.2017
6.4. – 8.4.2017
15.6. – 17.6.2017
21.9. – 23.9.2017
19.10. – 21.10.2017
30.11. – 2.12.2017

25.1. – 27.1.2018
15.3. – 17.3.2018
26.4. – 28.4.2018
15.6. – 17.6.2018
11.10. – 13.10.2018
6.12. – 8.12.2018

24.1. – 26.1.2019
21.3. – 23.3.2019
2.5. – 4.5.2019
13.6. – 15.6.2019
17.10. – 19.10.2019
12.12. – 14.12.2019

6.2. – 8.2.2020
16.4. – 18.4.2020