Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Skupina 2

2.11. – 4.11.2017

18.1. – 20.1.2018
15.2. – 17.2.2018
5.4. – 7.4.2018
24.5. – 26.5.2018
20.9. – 22.9.2018
8.11. – 10.11.2018

10.1. – 12.1.2019
14.2. – 16.2.2019
11.4. – 13.4.2019
23.5. – 25.5.2019
12.9. – 14.9.2019
28.11. – 30.11.2019

16.1. – 18.1.2020
19.3. – 21.3.2020
14.5. – 16.5.2020
18.6. – 20.6.2020

20.1. – 22.1.2022
10.3. – 12.3.2022
21.4. – 23.4.2022
4.6. – 6.6.2022