Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.

klinická psychologička, psychoterapeutka vo výcviku

www.zuzanaondrusova.eu
info@zuzanaondrusova.eu
+421 902 516 876

Zameranie