Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Zuzana Hitková

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka

www.zuzanahitkova.sk
info@zuzanahitkova.sk
0903 586 696
Klincová 37/B, zvonček 214, 1. poschodie, Bratislava

Zameranie