Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka vzdelávania v EA

www.petraklastova.sk
petra.klastova@gmail.com
0905 105 344
Jozefská 12, Bratislava

Zameranie