Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. et Mgr. Petra Čurdová

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka

curdova.petra@gmail.com
0904 878 580
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava

Zameranie