Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Paulína Baranová

Psychologička, psychoterapeutka vo výcviku

www.spokojnadusa.sk
info@spokojnadusa.sk
0951 474 692
Trnava

Zameranie