Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Oľga Gajdulová

Psychologička, v supervíznej časti psychoterapeutického výcviku

olga.gajdulova@gmail.com
Žilina

Zameranie