Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Psychoterapeutka, učiteľka FIF UK Bratislava

www.existencialna-terapia.sk
lucia.kubinova.phd@gmail.com
0902 323 584
Bratislava, Unín pri Skalici

Zameranie