Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Lenka Mižišinová

Psychologička, psychoterapeutka vo výcviku

www.zmysluplno.sk
0948 687 280
Pezinok

Zameranie