Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Katarína Šurdová

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka

www.psychoterapia-ba.sk
ba.psychoterapia@gmail.com
0948 704 818
Heyrovského 6, 84103 Bratislava

Zameranie